Rostrzygnięcie zapytania 1 i 2 26 Maj, 2017

Rozstrzygnięcia ofert

1. Zamówienie na kompleksowe wykonanie prac niezbędnych i koniecznych dla zrealizowania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 1 kamerę IP na skrzyżowaniu ulic Opalińskiego i Spiechowicza - została wybrana oferta firmy DamLux Łukasz Malicki ul. Kochanowskiego 26 Przemyśl

2.Utrzymanie serwisowe punktów kamerowych monitoringu miejskiego miasta Przemyśl - została wybrana firma Alfa Komputer System ul. Krasińskiego 26 Przemyśl