Struktura organizacyjna 05 Kwi, 2016

W  strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się dwa Oddziały:  oddział Stare Miasto i oddział Zasanie, w ramach których funkcjonują Sekcje oraz Piony i samodzielne stanowiska

                      W Oddziale  Stare Miasto funkcjonują następujące Sekcje:

                       - Sekcja Patrolowo-Interwencyjna,

                       - Sekcja Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego

                       - Sekcja Monitoringu Wizyjnego.

 

                     W Oddziale Zasanie funkcjonują następujące Sekcje:

                       - Sekcja Postępowań w Sprawach o Wykroczeniach,

                       - Sekcja Ekologiczna,

                       - Sekcja Dzielnicowych i Profilaktyki,

                      - Sekcja Ochrony Obiektów.

 

              W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się następujące Piony:

                - Pion Księgowości

                - Pion Kadr i Spraw Organizacyjnych

                - Pion Administracyjno Biurowy

               - Pion Obsługi

 

                Ponadto wyodrębnia się następujące samodzielne stanowiska:

               - Inspektor BHP,

               - Informatyk,

               - Radca Prawny