Status prawny 06 Mar, 2017

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta Przemyśla, działająca w formie jednostki budżetowej.