Honorowy Strażnik Straży Miejskiej 19 Paź, 2016

Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej z 2005r. ustanowiony został tytuł Honorowego Strażnika Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

Tytuł ten do tej pory otrzymały następujące osoby:

  1. Andrzej Matusiewicz
  2. śp. Heidi Wernerus-Neuman
  3. dr inż. Józef Hałyk
  4. nadinspektor Józef Gdański
  5. Dominik Tracz
  6. JE. Arcybiskup Józef Michalik
  7. prof. zw. dr Hab. Marek Bojarski
  8.  Anna Ekiert