Straż Miejska
Honorowy Strażnik Straży Miejskiej

Zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej z 2005r. ustanowiony został tytuł Honorowego Strażnika Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

Tytuł ten do tej pory otrzymały następujące osoby:

  1. Andrzej Matusiewicz
  2. śp. Heidi Wernerus-Neuman
  3. dr inż. Józef Hałyk
  4. nadinspektor Józef Gdański

    Czytaj więcej
Listy gratulacyjne i podziekowania

[galeria-2]

...


Czytaj więcej
Kierownictwo

-  Komendant Straży Miejskiej  Jan Geneja

Pracuje w Straży Miejskiej w Przemyślu  od 1991r.   a od 2003r. na stanowisku Komendanta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Zainteresowania jeździectwo, motoryzacja.

Komendant kieruje St...Czytaj więcej
Struktura organizacyjna

W  strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się dwa Oddziały:  oddział Stare Miasto i oddział Zasanie, w ramach których funkcjonują Sekcje oraz Piony i samodzielne stanowiska

                      W Oddziale  Stare Mia...Czytaj więcej
Misja i zadania

Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”.

 

Do zadań Sekcji Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego należy w szc...Czytaj więcej
Historia

Przemyśl zalicza się do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Miasto położone u podnóża Karpat, szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków, urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek, przytulonych do nich wiekowych budowli i wspi...Czytaj więcej
Sztandar Straży Miejskiej

 

 

Sztandar Straży Miejskiej w Przemyślu nadany 2000r. został ufundowany ze składek pracowników. Został wykonany przez Siostry Benedyktynki według projektu Jana Jawornickiego.

Sztandar w dniu 19 sierpnia 2015r. został odznaczony Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Nr 0951. 

...


Czytaj więcej