Akcja znicz 2016r. 27 Paź, 2016

Oznakowanie ulic w okresie „Wszystkich Świętych” 2016 rok

 

Cmentarz Komunalny Słowackiego

Obowiązuje w dniach 29.10.2016 – 02.11.2016

 

 

 

 1. Odcinek ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Przemysława do końca muru cmentarnego /zjazd do PGK/ oznakowany będzie znakiem D-18 „parking”  z tabl. T-30i a na końcu znakiem D-18 z tabl. T- 3a „koniec” – natomiast lewa strona ulicy tego samego odcinka ulicy oznakowana będzie znakiem B-36 „ zakaz zatrzymywania się”

 

 1. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Sucharskiego oznakowany będzie znakiem B-1 „ zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką „ nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich”

Obowiązuje w dniu 01.11.2016 w godz. 1000 - 1800

 

 1. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ul.Hubala /Piasta Kołodzieja/ oznakowany będzie znakami B-36 „ zakaz zatrzymywania się” obustronnie z tabliczką T-24

 

 1. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/ do ul.Grochowskiej / kierunek jazdy do góry / oznakowany będzie znakiem D-3 „ droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „ parking” z tabliczką T-30e „ postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika”, a po lewej stronie znakiem B-36 „ zakaz zatrzymywania się”

 

 1. Odcinek ul. Przemysława od skrzyżowania z ul. Grochowską do skrzyżowania z ul.Hubala /Piasta Kołodzieja/ oznakowany będzie znakiem B-2 „zakaz wjazdu”

 

 1. Odcinek ul. Grochowskiej od skrzyżowania z ul. Przemysława do skrzyżowania z ul.Hubala /Piasta Kołodzieja/ / kierunek jazdy w dół/ oznakowany będzie znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i obustronnie znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”

Znaki B-36 ustawiony będzie obustronnie na ul. Grochowskiej na odcinku od Przemysława do Regera,  oraz od skrzyżowania z ul. Regera do skrzyżowania z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/

Ten sam odcinek ul. Grochowskiej oznakowany będzie/ kierunek do góry/ znakiem B-2 zakaz wjazdu po prawej stronie za skrzyżowaniem z ul. Hubala /Piasta Kołodzieja/

 1. Wlot ul. Regera do ul. Grochowskiej oznakowany będzie znakiem C-4 „ nakaz jazdy w lewo za znakiem”

 

 1. Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ oznakowany będzie znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”

 

 1. Wlot ul Grochowskiej do ul. Przemysława od strony łącznika ul. Pasteura oznakowany będzie znakiem B-22 „ zakaz skręcania w prawo”

 

 1. Ul. Przemysława przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską /górny odcinek/ oznakowany będzie znakiem C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”

 

 1. Ul. Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską oznakowany będzie znakiemB-22 „zakaz skręcania w prawo”

           

 1. Ul. Piasta Kołodzieja przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską oznakowany będzie znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”

           

 1. Ul. Kupały za skrzyżowaniem z ul. Przemysława oznakowany będzie znakiem B-1 „zakaz  ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, służb miejskich” w dniu 1.11.2016 w godz. 1000 - 1800

     

 1. Ul. Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ul. Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ul.Grota Roweckiego ustawiony będzie znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich w dniu 1.11.2016 w godz. 1000 - 1800

 

 

Cmentarz Komunalny Zasanie

Obowiązuje w dniu 01.11.2016 w godz. 1000 - 1800

 

 

 1. Odcinek ul. Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ul. Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu oznakowany będzie znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich

     

 1. Wloty bocznych ulic: Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ul. Bolesława Śmiałego oznakowany będzie znakami B-1 „ zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich.

 

Znaki B-1 z tabliczkami jak wyżej ustawiony będzie na:

 ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny

 ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały

 ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski,

 ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego

 

 1. Odcinek ul. B. Śmiałego od skrzyżowania z ul Drzymały do skrzyżowania z ul.Cmentarną oznakowany będzie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”

 

 1. Odcinek ul. B. Śmiałego od skrzyżowania z ul. Gen. Maczka do skrzyżowania z ul. Okrzei oznakowany będzie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”

 

 1. Odcinek ul. Glazera od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu /prawa strona/ oznakowany będzie  znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”

 

 1. Odcinek ul Wróblewskiego od skrzyżowania z ul. Brzóski do skrzyżowania z ul. B. Śmiałego oznakowany będzie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”