Podziękowania 15 Kwi, 2016

Podziękowania jakie wpłynęły na ręce Komendanta w związku z przeprowadzoną pogadanką na temat bezpieczeństwa,