Pies w klatce 28 Cze, 2017

 

W dniu 26 maja br. dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że na jednej z działek przy ul. Szańcowej w Przemyślu przetrzymywany jest pies w metalowej klatce, przeznaczonej do hodowli królików. Zgłaszający poinformował również, że właściciel działki przychodzi raz dziennie i wtedy karmi psa, przez co pies przebywa w zamknięciu całą dobę.

Przybyły na miejsce patrol potwierdził zasadność zgłoszenia. Klatka o wymiarze około 1,5 na 1,5 metra podzielona była na cztery części, w jednej z nich przebywał młody pies. Dodatkowo jej lokalizacja powodowała, że zwierzę cały czas było wystawione na działanie promieni słonecznych.

Ze względu na fakt, iż powyższa sytuacja powodowała realne zagrożenie dla życia i zdrowia pasa, strażnicy podjęli decyzję o jego przewiezieniu do Lecznicy „Ada”.

W trakcie prowadzonych czynności pojawił się właściciel działki, który został poinformowany, że zostanie wszczęta procedura w celu czasowego odebrania zwierzęcia, a cała sprawa znajdzie swój epilog w sądzie.

W dniu 2 czerwca br. Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie ustawy o ochronie zwierząt wydał decyzję o czasowym odebraniu psa do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu w powyższej sprawie.

+
+
+
+
+
+
+