Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 09 Luty, 2017

 

             W nocy z 8 na 9 lutego br. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu wraz z policjantami KMP uczestniczyli w kolejnej edycji ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. W ramach akcji sprawdzali obecność bezdomnych w pustostanach, domkach i altanach działkowych. W czasie nocnej kontroli sprawdzono:

1. Pustostan przy ul. Siemiradzkiego – na miejscu zastano 2 mężczyzn i 1 kobietę.

2. Pustostan przy ul. Siennej – na miejscu zastano 1 mężczyznę.

3. Domek na działce przy ul. Słowackiego – na miejscu zastano 1 kobietę i 1 mężczyznę.

4. Pustostan przy ul. Mickiewicza 69 - na miejscu zastano 1 mężczyznę.

5. Domek na działce przy ul. Browarnej – na miejscu zastano 1 mężczyznę .

6. Domek na działce przy ul. Przekopana – nie zastano nikogo.

7. Stację PKP Zasanie – nie zastano nikogo.

8. Pustostan przy ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego – nie zastano nikogo.

9.  Pustostan przy ul. Mickiewicza 42a– nie zastano nikogo.

10. Pustostan przy ul. Monte Cassino – nie zastano nikogo.

Podsumowując, w trakcie akcji zlokalizowano 8 osób bezdomnych, z którymi przeprowadzono rozmowę, podczas której sporządzono na potrzeby badania ankietę. Ponadto poinformowano ich o możliwościach uzyskania pomocy /schronienia, posiłku, odzież/.

Rozmówcy nie oczekiwali pomocy czy wsparcia aby odmienić swój los. Jedyna pomoc jakiej oczekują od innych to możliwość skorzystania z ciepłych posiłków oraz otrzymanie odzieży.

Dla pełni obrazu trzeba dodać, że na terenie miasta Przemyśla schronienie i nocleg osoby potrzebujące mogą uzyskać w:

1. Schronisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta ul Focha 12 / mężczyźni/, schronisko posiada 80 miejsc stałych i 20 okresowych/zima/. Na chwilę obecno zajętych jest ok. 75.

2. Dom Matki i Dziecka „Caritas” ul. Prądzyńskiego 8  /kobiety w ciąży lub z małymi dziećmi /, 20 miejsc z czego zajętych 10.

 3. W związku z zawieszeniem działalności przez Centrum Charytatywne „Caritas” udzielające schronienia kobietom zostały uruchomione w trybie doraźnym /możliwość noclegu/ miejsca w Domu Pomocy Społecznej ul. Wysockiego.

 

+
+
+
+
+
+