Zima ponownie zaskoczyła. 18 Lis, 2016

Zima ponownie zaskoczyła

Intensywne opady śniegu, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu pokazały, iż niektórzy mieszkańcy zapomnieli, że do podstawowych obowiązków właścicieli, użytkowników posesji jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

+
+
+
+
+