Dziwne zachowanie 11 Maj, 2016

 

Dziwne zachowanie

W dniu 1 maja 2016r. do funkcjonariusza Straży Miejskiej pełniącego służbę w rejonie ul. K. Wielkiego, Rynek podszedł mężczyzna i zgłosił, że był świadkiem jak nieznany mu mężczyzna dziwnie zachowywał się wobec dziewczynki / chodził za nią i dotykał/. Strażnik niezwłocznie udał się na miejsce zdarzenia i ujął opisanego mu mężczyznę. Następnie ustalił jego dane personalne jak i dane świadków dziwnego zachowania. Na miejsce został wezwany patrol KMP, któremu przekazano sprawę do dalszego postępowania.