Ujęci wnadale 15 Kwi, 2016

Ujęci wandale

 

W dniu 9 kwietnia br. około godz. 2240 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie od przechodnia, iż na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu trzech mężczyzn wybiło szybę na przystanku MZK. Funkcjonariusz pełniący służbę w miejskim centrum monitoringu wizyjnego szybko zlokalizował sprawców i obserwował kierunek ich przemieszczania się . Dzięki temu zostali oni szybko ujęci na ul. Kopernika w Przemyślu i dowiezieni na Komendę Miejską Policji celem prowadzenia dalszych czynności.