Złoty medal dla Komendant 02 Sty, 2018

Złoty medal dla Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu

 

     W dniu 28 grudnia 2017r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, którego gospodarzami byli Prezydent Miasta oraz Starosta Przemyski. Spotkanie to było również okazją do wręczenia wyróżnień.

     Postanowieniem Prezydenta RP, a na wniosek wojewody podkarpackiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczony został Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu Jan Geneja. Wręczenia dokonał wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.

+
+